Точни услуги за точни клиенти

Няма какво да се лъжем! Винаги, когато изпаднем във финансова нужда, компаниите за онлайн кредити са готови да ни окажат подкрепа. Защо ли? Защото предлагат точни и коректни услуги, които работят изцяло в интерес на клиентите си. А те са наистина заинтригувани, особено от най-новата услуга на българския небанков пазар – „Кредити до заплата”. Тя представлява неголям краткосрочен заем без допълнително обезпечение, който най-често има таван от 1500 лв. и срокът за връщане чрез една единствена вноска е между 2 и 45 дни. Най-голям интерес сред потенциалните клиенти обаче услугата „Кредити до заплата” буди в промоционалния си безлихвен вариант. Той е актуален само за нови клиенти на съответния кредитор като срокът за връщане е ограничен до 30 дни.

Въпреки огромния интерес към услугата „Кредити до заплата”, процедурата по кандидатстване остава максимално опростена като за подаване на заявка е необходимо единствено потенциалният клиент да е пълнолетен и да разполага с валидна лична карта. Формулярът може да бъде попълнен както на място във фирмен офис на компания за бързи кредити, така и онлайн или по телефона с помощта на кредитен консултант. Одобрение се получава в рамките на максимум 24 часа, а след максимум още толкова време заявената сума вече е на разположение на клиента. Точният момент на получаване варира най-вече от варианта на разплащане – на място във фирмен офис, по банков път или чрез разплащателната услуга Изи пей.

Такива са и опциите за обслужване на вземането. Тук обаче е моментът да се подчертае, че клиентите на компаниите за бързи кредити трябва да са изключително точни по отношение на връщането на дълговете си. Защото пресрочване на предварително договорената падежна дата означава автоматично и допълнително финансово натоварване. Включително и при промоционалните кредити, които автоматично започват да трупат лихви при некоректно заплащане. Допълнително натоварване носи и допълнителната такса „оскъпяване”, която се налага при пресрочване на падежа. Тя се заплаща отделно от разходите по главницата, но поне осигурява 30-дневна отсрочка за заплащане на дълга.